Elektroenerģijas bilance


+371 26093966

Lasīt vairāk

Elektroenerģijas bilance


Nodrošinam Elektroenerģijas bilances sagatavošanu saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prasībām. Elektroenerģijas bilanci sagatavo sertificēts neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Zemāk ieskats prasībās, kas nosaka apstākļus, kuros nepieciešams sagatavot elektroenerģijas bilanci.

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.202 4.punktu gadījumos, kad lielais elektroenerģijas patērētājs elektroenerģiju nodod apakšlietotājiem, lielais elektroenerģijas patērētājs var apliecināt konkrētajam apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu, iesniedzot Ekonomikas ministrijā energoauditora apstiprinātu energobilanci.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.202, energoefektivitātes nodevu piemēro lielajiem elektroenerģijas patērētājam, ņemot vērā tā elektroenerģijas patēriņu. Līdz ar to informāciju par apakšlietotājam nodotās elektroenerģijas apjomu var sagatavot kā elektroenerģijas bilanci.

Elektroenerģijas bilanci var apstiprināt uzņēmumu energoauditors vai neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, ievērojot Energoefektivitātes likuma 9.panta pirmajā daļā  noteikto un Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumu Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” 11., 14. un 17.punkta un 13.1.apakšpunkta prasības, ciktāl tās attiecas uz elektroenerģijas patēriņu uzņēmumā un citos patērētājos attiecībā uz energoaudita  veikšanas nosacījumiem.

Elektroenerģijas bilance jāiesniedz Ekonomikas ministrijā līdz kārtējā gada 31.janvārim. Ekonomikas ministrija iesniegto informāciju izvērtēs un ņems vērā, veicot energoefektivitātes nodevas aprēķinu.

 

Ja neatradāt atbildi uz saviem jautājumiem, sazinieties ar mūsu speciālistiem:

Tālr.: +371 29775654

E-pasts: info@latefekts.lv

Sazinieties!


Sazinieties ar mums, lai mēs Jums varētu piedāvāt piemērotāko risinājumu!

+371 26093966