Apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšana


+371 29775654

Lasīt vairāk

Apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšana


Lai nodrošinātu efektīvu ēkas apkures un dzesēšanas sistēmas darbību, nepieciešams veikt ne tikai to savlaicīgu apkopi, bet arī inspicēšanu.  Apkures un dzesēšanas sistēmas inspicēšanu veic neatkarīgi vienu no otras un katras sistēmas inspicēšanai ir noteikti termiņi un prasības. Apkures un dzesēšanas sistēmu inspicēšanu veic atbilstoši sertificēts neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā.

 

Apkures sistēmu inspicēšana

Apkures sistēmu inspicēšanu veic apkures sistēmām, kuru apkures katliem lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 20 kW. Atkarībā no apkures katla lieluma un kurināmā veida, apkures sistēmas inspicēšana veicama sākot no vienas reizes divos gados līdz vienai reizei septiņos gados. Apkures sistēmas inspicēšana dod iespēju noskaidrot kāda ir faktiskā apkures katla un apkures sistēmas efektivitātē, kā arī sniedz vērtējumu par tās lieluma atbilstību esošajai siltumenerģijas slodzei un tiek sniegti ieteikumi apkures sistēmas efektivitātes paaugstināšanai.

Galvenās darbības, kuras tiek veiktas, lai inspicētu apkures sistēmu:

  • Sistēmas tehniskās informācijas apkopošana;
  • Sistēmas apkopju un citu veikto novērtējumu atzinumu izpēte;
  • Apkures katla un apkures apgādes sistēmas apsekošana;
  • Apkures katla efektivitātes mērījumi;
  • Enerģijas uzskaites sistēmu verifikācijas pārbaude;
  • Cirkulācijas sūkņu novērtēšana

Apkures sistēmu inspicēšana tiek veikta saskaņā ar LVS EN 15378-1:2017 “Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un DHW. 1.daļa: Apkures katlu, sistēmu un DHW inspicēšana, M3-11 un M8-11 moduļi"

Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai  2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, apkures sistēmu inspicēšana, kuru apkures katlu nominālā apkures jauda ir lielāka kā 20 kW, ir obligāta prasība. Šīs prasības mērķis ir nodrošināt regulāru apkures sistēmu apkopi un to optimālu darbību, kā arī sniegt apkures sistēmas īpašniekiem objektīvu informāciju par iespējām uzlabot sistēmas efektivitāti.

Gaisa kondicionēšanas sistēmas inspicēšana

Gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanu veic gaisa kondicionēšanas sistēmām, kuru faktiskā nominālā jauda pārsniedz 12 kW. Atkarībā no gaisa kondicionēšanas sistēmas vadības un kontroles mehānismiem, gaisa kondicionēšanas sistēmas inspicēšana veicama vismaz reizi četros vai vismaz reizi sešos gados.  Gaisa kondicionēšanas sistēmas inspicēšana dod iespēju noteikt sistēmas efektivitāti un sniedz vērtējumu par tās lieluma atbilstību esošajai kondicionēšanas slodzei un tiek sniegti ieteikumi kondicionēšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai.

Galvenās darbības, kuras tiek veiktas, lai inspicētu apkures sistēmu:

  • Sistēmas tehniskās informācijas apkopošana;
  • Sistēmas apkopju un citu veikto novērtējumu atzinumu izpēte;
  • Kondicionēšanas sistēmas apsekošana;
  • Kondicionēšanas sistēmas darbības mērījumi;

Gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšana tiek veikta saskaņā ar LVS EN 16798-17:2017 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 17.daļa: Vadlīnijas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai (M4-11, M5-11, M6-11 un M7-11 moduļi)"

Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai  2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, apkures sistēmu inspicēšana, kuru apkures katlu nominālā apkures jauda ir lielāka kā 12 kW, ir obligāta prasība. Šīs prasības mērķis ir nodrošināt regulāru gaisa kondicionēšanas sistēmu apkopi un to optimālu darbību, kā arī sniegt objektīvu informāciju par iespējām uzlabot sistēmas efektivitāti.

 

Ja neatradāt atbildi uz saviem jautājumiem, sazinieties ar mūsu speciālistiem:

Tālr.: +371 29775654

E-pasts: info@latefekts.lv

Sazinieties!


Sazinieties ar mums, lai mēs Jums varētu piedāvāt piemērotāko risinājumu!

+371 29775654